BIOLIT Aroma Elektrický odpařovač s tekutou náplní s vůní pomeranče 27ml

159 

  • EUR: € 6,36

Biolit® elektrický odpařovač s tekutou náplní s vůní pomeranče. Insekticid poskytuje efektivní ochranu proti komárům včetně tygřích i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech. Ochrání místnost do 30 m³.

Není skladem

Katalogové číslo: 1823 Kategorie: , Štítek:

Popis

Chrání váš spánek proti komárům. Nepřetržitá ochrana s vůní pomerančového květu.

 

Biolit® elektrický odpařovač s tekutou náplní s vůní pomeranče. Insekticid poskytuje efektivní ochranu proti komárům včetně tygřích i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech. Ochrání místnost do 30 m³.


Návod k použití:

 

Aktivujte odpařovač s 30 minutovým předstihem.
1. Odstraňte uzávěr (zmáčknout a vyšroubovat). Náplň zašroubujte/zatlačte do zajištění do el. odpařovače.
2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze. Odpařovač umístěte ve směru průvanu ke spícímu člověku. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda.
3. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě.
4. Odpařovač s náplní udržujte ve svislé poloze. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou.

 


Informace o produktu

Výrobce: S.C.JOHNSON
Objem:

400ml

Skladování: Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

EAN: 50653204010879

 

 

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečný pro životní prostředíZdraví nebezpečné
Nebezpečí

Biolit® elektrický odpařovač s tekutou náplní s vůní pomeranče

Nebezpečí

Účinná látka: 1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.
Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. Nedotýkejte se knotu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Pokyny pro předcházení vzniku požáru, toxicity, zásahu el. proudem nebo zraněním. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE. VÝSTRAHA: Při používání el. spotřebičů je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: POZOR: Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Pro bezpečné použití ho zapojujte jen do správně fungujících el. zásuvek na větraném místě, kde nemůže přijít do styku s přehozem na postel nebo jinými materiály. Nepoužívejte s prodlužovacími kabely nebo s rozdvojkami. Neponořujte do vody. Do zásuvky nad zařízení nic nezapojujte. Do odpařovačů Biolit® používejte jen náplně Biolit®. Tyto pokyny jsou k dispozici na http://www.scjproducts.info.

Další informace

Hmotnost 0,35 kg
Rozměry 25 × 4 × 4 cm

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „BIOLIT Aroma Elektrický odpařovač s tekutou náplní s vůní pomeranče 27ml“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..