Der WaschKönig gel Tahiti Universal 5,01l

179 

  • EUR: € 7,16

Limitovaná edice pracího gelu pro barevné prádlo s intenzivní vůní a formulí pro odstranění nečistot i skvrn i při nízkých teplotách.

Není skladem

Katalogové číslo: 1866 Kategorie: Štítky: , , ,

Popis

Vysoce koncentrovaný a velmi účinný.

LIMITOVANÁ EDICE koncentrovaného pracího gelu z Německa s neodolatelnými vůněmi tropického ostrova Tahiti obsahuje složky pro odstranění odolných skvrn, které se aktivují i při nízkých teplotách.

Předností tohoto výjimečného pracího prostředku je účinnost i při krátkých, úsporných pracích programech a jedinečná vůně Tahiti.

Speciální složení tohoto pracího gelu vyhlazuje vlákna, což způsobuje, že usazování nečistot je obtížnější, a jejich odstranění jednodušší. Obsahuje také ochranu před vodním kamenem a korozí pračky.

Výhody

  • ekonomické XXL balení
  • účinný od 20°C do 60°C
  • účinný i při krátkých pracích programech
  • limitovaná edice s jedinečnou vůní Tahiti
  • snadno rozpustný ve vodě, nezanechává na prádle skvrny
  • chrání pračku před usazeninami
  • objem 4l vystačí až na 133 pracích cyklů

 

Informace o produktu

Výrobce: CLOVIN Germany GmbH, Oldenburg
Značka: Der WaschKönig gel Tahiti Universal 5,01l
Druh: na bílé a stálobarevné prádlo
Objem: 5,01l l (165 praní)
Obsah zásilky: Balení pracího prostředku
Kód EAN: 4260418933420

 

Bezpečnostní upozornění

GHS05
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS07
GHS07 – dráždivé látky

 

H302 – Zdraví škodlivý při požití.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 – Dráždí kůži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 – Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další informace

Hmotnost 4,5 kg
Rozměry 40 × 22 × 8 cm

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Der WaschKönig gel Tahiti Universal 5,01l“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..