Der Waschkönig prací gel Color 5,01l

179 

  • EUR: € 7,16

Účinně odstraňuje odolné skvrn z tkanin při nízkých teplotách, chrání je před poškozením a zanechá příjemnou vůni.

Není skladem

Katalogové číslo: 0871 Kategorie: Štítky: , , , ,

Popis

Waschkönig Color je prací gel pro barevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a skvrn již od 20 °C při zachování barev. Gel obsahuje složky, které chrání vaši pračku před usazováním vodního kamene a korozí. Není vhodný pro vlnu a  hedvábí.

Prací gel pečuje o stálost barevného prádla, vhodný i pro zářivé neonové barvy. Důkladně vyhlazuje vlákna a oživuje již vybledlé barvy. Efektivní formule pro odstranění fleků a nečistot při zachování barev. Vhodný pro praní od 20 do  60 stupňů.

 

Výhody

  • účinný od 20 °C do 90 °C
  • účinný i při krátkých pracích programech
  • příjemně vonící
  • chrání pračku před usazeninam

 

Informace o produktu

Výrobce: CLOVIN Germany GmbH, Oldenburg
Značka: Der Waschkönig prací gel Color 5,01l
Druh: na barevné prádlo
Objem: 5,01 l (167 praní)
Obsah zásilky: Balení pracího prostředku
Kód EAN: 4260418933321

Bezpečnostní list ZDE

Bezpečnostní upozornění

GHS05
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS07
GHS07 – dráždivé látky

 

H302 – Zdraví škodlivý při požití.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 – Dráždí kůži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 – Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další informace

Hmotnost 5 kg
Rozměry 40 × 22 × 8 cm

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Der Waschkönig prací gel Color 5,01l“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..